Rhestru Diemwnt

Defnyddiwch strategaeth rhestru diemwnt er mwyn cael y disgyblion i feddwl am wahanol ffynonhellau goleuni a pha rai yw'r pwysicaf. Yn amlwg nid oes ateb cywir i hyn a'r bwriad yw cael y plant i gyfiawnhau ac esbonio eu dewisiadau. Gellir ail ymweld a'r dasg er mwyn myfyrio a gweld os yw'r disgyblion wedi newid eu meddwl yn dilyn gwaith pellach.

Cliciwch yma i agor y ffeil er mwyn argraffu'r adnodd ar gerdyn

neu

Cwblhech weithgaredd debyg drwy ddefnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol.

Cliciwch yma i agor y ffeil bwrdd gwyn rhyngweithiol

Rhestru Diemwnt - Goleuni

Ffocws y sgiliau:


Datblygu - monitro cynnydd
Datblygu - esbonio

Datblygu - casgliad a phenderfyniadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM