Arbrofion gyda cylchedau syml

Gofynnwch i'r disgyblion gwblhau'r arbrofion canlynol:

a) Adeiladwch gylchedau syml gan ddefnyddio gwifrau, bylbiau, batriau, switsys, clipiau crocodeil

b) Gwnewch arbrawf gylched drydan i ddosbarthu deunyddiau yn ddargludydd neu ynysydd [cerdyn, graffid (led pensel), dŵr, clip papur, plastig, gwydr, arian copr, ayyb]. Lluniwch dabl i gofnodi eich canlyniadau.

Cliciwch yma am adnodd bwrdd gwyn rhyngweithiol i'ch helpu gyda'r addysgu

[Ymholiadau gwneud pethau a dosbarthu ac adnabod]


Offer Trydanol

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu eu darganfyddiadau

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM