Ymchwilio am wybodaeth

Ymchwiliwch mewn ystod o ffynonellau gan gynnwys TGCh am wybodaeth am yr Haul, y Ddaear, y Lleuad a Chysawd yr Haul [gwaith 4 grŵp].

Gofynnwch i'r disgyblion bennu meini prawf llwyddiant. Dylai'r goreuon ddechrau cyfiawnhau eu meini prawf llwyddiant. Rhowch gyfle i’r dysgwyr gynnal ‘Deialog Dysgwr i Ddysgwr’ yn ystod y dasg er mwyn rhoi adborth i’w gilydd a rhannu syniadau. Cyflwynwch adroddiad ar ffurf megis llyfr mawr, llyfr lloffion, powerpoint, ayyb, cyn ei gyflwyno yn llafar i’r dosbarth neu o fewn grwpiau. Rhowch sylwadau ar waith eich gilydd gan gyfeirio at y meini prawf llwyddiant a osodwyd. Defnyddiwch strategaeth 'Tair Seren a Dymuniad'.

Cliciwch yma i gael esboniad o'r strategaeth 'Deialog Dysgwr i Ddysgwr'

Cliciwch yma i gael esboniad o'r strategaeth 'Tair Seren a Dymuniad'

Defnyddiwch yr adnodd bwrdd gwyn rhyngweithiol i'ch helpu.

Cliciwch yma i agor yr adnodd bwrdd gwyn

Cliciwch yma i agor yr adnodd Gwyddoniaeth Arlein Cynnal

Cliciwch yma i fynd i'r adnoddau sydd ar safwe GCaD Cymru

[Ymholiad archwilio]

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM