Her Post-it Cysawd yr Haul

Planets

?

Rhowch gyfnod penodol o bum munud i'r dysgwyr i ysgrifennu tri pheth am Gysawd yr Haul y maent wedi ei ddysgu, sut maent wedi dysgu hyn a beth oeddynt wedi ei gael yn hawdd/anodd.

Coladwch rhain ar y bwrdd gwyn o flaen y dosbarth a’u trafod.

Cliciwch yma i gael esboniad o Strategaeth 'Her post-it'

Ffocws y sgiliau:


Myfyrio - gwerthuso'r dysgu


Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM