Priodweddau Golau

Golau

Gofynnwch i'r disgyblion gwblhau y gweithgareddau isod:

Darganfyddwch sut mae golau’n teithio’

Drwy ddefnyddio torts a thri cerdyn gyda twll yn eu canol, mae angen i chi gael y golau i gyrraedd y wal drwy’r tri cerdyn.

Sut mae cysgod yn cael ei ffurfio?’

Lluniwch ddiagram i esbonio sut mae cysgod yn cael ei ffurfio gan ddefnyddio geirfa wyddonol megis di-draidd, ffynhonell golau, golau’n teithio mewn llinell syth, cysgod, ayyb.

[Ymholiadau gwneud pethau ac archwilio]

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM