Diagram Cof

Mae dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau. Mae gan bob grŵp dudalen wag o bapur. Mae dysgwyr angen cwblhau diagram gan ei adeiladu damaid wrth damaid o gyfres o gardiau sydd gan yr arhro/awes. Mae un aelod o'r grŵp yn cael deg eiliad i edrych ar y cerdyn cyntaf a rhoi cyfarwyddiadau i arlunydd y grŵp. Mae’r aelod nesaf yn cael cerdyn hefo ychydig mwy o wybodaeth arno, ayyb, nes bydd y darlun cyflawn wedi ei greu. Bydd y darlun yn dangos sut yr ydym yn gweld gwrthrych gan ddefnyddio llinellau a saethau o’r ffynhonell i’r gwrthrych i’r llygad. Bydd darlun pob grŵp yn cael eu gosod wrth y darlun cywir gan roi cyfle i fyfyrio.

Cliciwch i agor ffeil bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd gyda rhai ffeithiau am olau

Cliciwch i agor y ffeil i'w phrintio gyda'r cardiau ar gyfer y weithgaredd

[Ymholiad gwneud pethau]

Diagram Cof - Golau

Ffocws y sgiliau:


Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - esbonio
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM