Ymholiad pyped cysgod

Cwblhewch yr ymchwiliad Pyped Cysgod’:

Cysgodion

Beth sy'n effeithio maint cysgod y pyped?

Bydd angen i'r disgyblion gynllunio, rhagfynegi, arsylwi, mesur a chofnodi canlyniadau, llunio siart bar/ graff llinell a myfyrio.

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Saeth

Pa ffactorau i'w newid?

saeth

[Ymholiad profi teg]

Dyma wefan i'ch helpu

saeth

Ffocws y sgiliau:

Dewiswch oddeutu dri o'r canlynol:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Cynllunio - rhagfynegi
Cynllunio - profi'n deg
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadaiu
Datblygu - adolygu darganfydduadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Monday, 14 May 2012, 10:00 AM