Traw

Gofynnwch i'r disgyblion gwblhau'r ymholiad:

‘Ydyw pob band elastig yn gwneud yr un sain?

Byddant angen arbrofi drwy ddefnyddio yr un math o elastig a'u hymestyn dros bellteroedd amrywiol ar fwrdd hoelion gan arsylwi’r traw.

[Ymholiad profi teg]

elastic bands

Ffocws y sgiliau:

Dewiswch oddeutu dri o'r canlynol:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Cynllunio -
rhagfynegi
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Datblygu - adolygu darganfyddiadau
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM