Sain - gwneud pethau

Gofynnwch i'r disgyblion gwblhau'r gweithgareddau canlynol:

‘Sut mae sain yn gweithio?

Adeiladwch deleffon llinyn

String Phone

‘A yw sain yn teithio rownd cornel?

Lluniwch gôn gwrando

[Ymholiadau archwilio a gwneud pethau]

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM