Sut mae gwneud pethau?

Gofynnwch i'r dysgwyr ganfod sut mae rhai pethau yn cael eu cynhyrchu - gallant ddewis rhywbeth ei hunain ond mae dewis addas yn y wefan isod.

Cliciwch yma i agor gwefan ddefnyddiol am rai syniadau

Cliciwch yma i agor y dudalen fideo o bethau'n cael eu cynhyrchu

Cytunwch ar feini prawf llwyddiant. Rhowch gyfle i’r dysgwyr gynnal ‘Deialog dysgwr i ddysgwr’ yn ystod y dasg er mwyn rhoi adborth i’w gilydd a rhannu syniadau. Cyflwynwch adroddiad ar ffurf megis llyfr mawr, llyfr lloffion, powerpoint, ayyb, cyn ei gyflwyno yn llafar i’r dosbarth neu o fewn grwpiau. Rhowch sylwadau ar waith eich gilydd gan gyfeirio at y meini prawf llwyddiant a osodwyd. Defnyddiwch strategaeth 'Tair seren a dymuniad'.

Cliciwch yma i gael esboniad o'r strategaeth 'Deialog dysgwr i ddysgwr'

Cliciwch yma i gael esboniad o'r strategaeth 'Tair seren a dymuniad'

[Ymholiad archwilio]

trainers

guitars

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Datbygu - esbonio
Myfyrio - adolygu llwyddiant

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM