Hydawdd neu anhydawdd

Gweithgaredd ydi hon sy'n cychwyn trwy ddosbarthu deunyddiau hydawdd ac anhydawdd gan yna roi cyfle i ddysgwyr wahanu cymysgeddau o ddeunyddiau trwy amrywiol ddulliau e.e. hidlo, defnyddio magned, anweddu a gogru.

Bydd angen i'r dysgwyr ddatrys problem Twm Trwsgl gan gynllunio dull ac ysgrifennu cyfarfwyddiadau ar gyfer gwahanu y gymysgedd ganlynol: pot tywod, siafins pensil, naddion dur a siwgr.

Byddent wedyn yn rhoi cynnig ar ddilyn eu cyfarwyddiadau er mwyn monitro eu cynnydd, gan addasu fel bo'r angen.

Cliciwch yma er mwyn agor yr adnodd bwrdd gwyn rhyngweithiol

[Ymholiad dosbarthu ac adnabod ac ymholiad archwilio]

hidlo1

hidlo2

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - monitro cynnydd

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM