Newidiadau yn y gegin

Gweithgaredd ydi hon sydd yn gyntaf yn adolygu y prosesau anweddu, cyddwyso ac ymdoddi. Gellir cynnal trafodaeth ddosbarth gyda'r daflen gyntaf 'Newidiadau yn y gegin' gan yna ofyn i'r dysgwyr gwblhau yr ail daflen er mwyn asesu eu dealltwriaeth o'r prosesau. Gellir rhoi'r cyfle iddynt asesu eu cyfoedion yma.

Cliciwch yma i agor yr adnodd

Yna dylid cynnal yr ymholiad sydd ar daflenni 3 a 4, sef 'Dŵr ym mhob man' ble mae rhaid rhagdybio o ble ddaw'r dŵr a welir ar du allan i gan diod caeedig.

[Ymholiad archwilio]

 

can

 

cegin

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM