Cefn wrth gefn (grwpiau)

Gweithgaredd tebyg i 'Gefn wrth gefn' i grwpiau.

Yng nghefn y dosbarth gosodwch gasgliad o gydrannau cylched gan gynnwys batris a gwifrau.

Mae'r grŵp yn gweld diagram cylched ar y bwrdd gwyn ac yn cael amser i drafod pa gydrannau sydd eu hangen. Y rheol ydi na dim ond un aelod o'r grŵp sy'n cael mynd i gefn y dosbarth i nôl y cydrannau perthnasol a dim ond un waith mae'n cael mynd i gefn y dosbarth. Rhaid i'r grŵp felly drafod a gwrando a chreu 'rhestr siopa' o gydrannau i'r aelod o'r grŵp ei gofio. Pan yn barod mae'r aelod yn nôl y cydrannau ac mae'r grŵp yn adeiladu'r gylched. Y grŵp sy'n gorffen gyntaf gyda chylched gywir a dim cydrannau dros ben sy'n ennill.

Ymlaen i'r gylched nesaf, dewis aelod arall i nôl y cydrannau. Gellir amrywio'r gêm drwy roi rôl benodol i bob aelod o'r grŵp e.e., un yn unig sy'n gweld y gylched, un i nôl cydrannau, rheolwr sydd ddim yn cael cyffwrdd y gylched, adeiladwr (sydd ddim yn cael siarad ond gwrando ar y rheolwr) ac ati.

Beth am drio'r gêm gyda'r adeiladwr yn gwisgo mwgwd?

Cliciwch yma i agor yr adnodd bwrdd gwyn gyda diagramau o gylchedau

[Ymholiad gwneud pethau]

batteries

symbolau trydan

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - dull a strategaethau
Datblygu - monitro cynnydd

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM