'Cael gwared o Sbwriel'

Y dysgwyr i geisio ateb y cwestiwn 'Beth sy'n digwydd i sbwriel tŷ ar ol iddo gael ei daflu i'r bin?'

Y dysgwyr yn trafod y cwestiwn gan ddefnyddio y strategaeth 'Partner Pendroni'.

Cliciwch yma ar gyfer canllawiau Partner Pendroni

Yr athro/athrawes yn agor bag o sbwriel a'u gosod ar ddarn o blastig unai ar lawr y neuadd neu ar yr iard. Y dysgwyr i geisio didoli'r sbwriel - y pethau a ellir ei hail gylchu ar pethau na ellir eu hail gylchu.

Y dysgwyr i greu gêm didoli sbwriel. Gellir defnyddio y rhaglen Notebook isod gan ychwanegu sbwriel i'r gêm cyn ei chwarae. Gweler engreifftiau o sbwriel ar y daflen 'rhestr o ddeunyddiau' isod.

Neu cliciwch yma am dabl 'Didoli Sbwriel' y gellir ei defnyddio gyda grwpiau eraill gyda'r un rhestr o sbwriel (isod).

Cliciwch yma ar gyfer tudalen Notebook - 'Didoli Sbwriel'

Cliciwch yma ar gyfer rhestr o ddeunyddiau

[Ymholiad adnabod a dosbarthu]

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - esbonio
Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM