Sut mae sain yn teithio?

Gweithgaredd ydi hon ble y defnyddir dominos i fodelu sut mae sain yn teithio. Gofynnir i'r dysgwyr ddefnyddio hyn i esbonio sut mae sain yn teithio.

Gosodir y dominos yn agos at ei gilydd i fodelu moleciwlau mewn solid. Pan fydd y domino cyntaf yn cael ei daro bydd yn taro'r gweddill yn hawdd ac yn gyflym i ddangos fod sain yn teithio'n hawdd drwy solid.

Gosodir y dominos ychydig yn bellach oddi wrth ei gilydd yn yr hylif i ddangos fod y moleciwlau yn bellach oddi wrth ei gilydd ac felly nid yw sain yn teithio mor gyflym trwy hylif.

Gosodir y dominos yn bellach oddi wrth ei gilydd eto mewn nwy i ddangos fod y moleciwlau'n bellach oddi wrth ei gilydd eto ac nad yw sain yn teithio mor gyflym trwy nwy.

Yn y gwagle, gosodir y dominos mor bell oddi wrth ei gilydd fel nad ydi'r domino cyntaf yn taro'r ail pan fyddwch yn eu taro. Dengys hyn nad yw sain yn teithio mewn gwagle.

[Ymholiad defnyddio a chymhwyso modelau]

dominos

n

dominos2

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - esbonio

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM