Mae ysgolion yn defnyddio Bee Bot i ddysgu am reoli ac iaith gyfeiriadol. Maent yn hawdd i'w defnyddio gyda botymau saeth mawr ac maent yn gadarn, Mae Bee-Bot’s yn wych i blant o bob gallu. Mae cof mawr o hyd at 40 camau yn golygu y gallwch anfon eich Bee-Bot ar draws yr ystafell i ffrindiau, neu efallai eich cwrs o amgylch rhwystrau. Bydd Bee Bot’s yn cadarnhau gorchmynion trwy symud a gyda llygaid sy'n fflachio a synau dewisol. Mae'n gweithio ar y stryd neu arwynebau llyfn ac yn ddigon bach i ddefnyddio ar y bwrdd.


Meini Prawf Llwyddiant
TGCh
• Rwy'n gwybod na fydd Bee-Bot yn symud heb gyfarwyddiadau oddi wrthyf
• Gallaf gael Bee-Bot i symud ymlaen ac yn ôl ar hyd y nifer cywir o leoedd ar y llinell rhif.

Mae’r ysgol yn defnyddio Bee bots’s yn effeithiol iawn mewn nifer o ddosbarthiadau. Gwelir plant ifanc iawn yn gosod tasgau i’w gilydd a chael y Bee Bot i symud. Gallant ymateb i gyfarwyddid gan athro yn ogystal.

Mewn dosbarth arall gwelir y Bee Bot yn cael ei ddefnyddio i atgyfnerthu llythrennedd. Defnyddir grid a nifer o eiriau Cymraeg arno a bydd plant yn rhoi cyfarwyddiadau i’w gilydd i symud i air penodol.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM