Gwelir yma ddisgyblion Blwyddyn dau yn defnyddio pecyn amlgyfrwng i gyflwyno stori am y Gwanwyn. Maent yn hyderus wrth drosglwyddo llun o gamera digidol i rwydwaith yr ysgol yn ogystal â recordio sain a defnyddio animeiddiad.


Wrth ddefnyddio 2Create A Story gall y plant wneud straeon amlgyfrwng mewn munudau a’u cyhoeddi.

Gallant gyfuno geiriau, lluniau, sain ac animeiddio ar ffurf llyfr stori i gefnogi Llythrennedd a TGCh
Gall plant ychwanegu gweithred i unrhyw lun i greu effeithiau megis troi, ffrwydro a llawer mwy.
Nawr gall plant wneud eu straeon amlgyfrwng eu hunain a chyflwyniadau gan gyfuno testun, seiniau, lluniau, animeiddiadau a hyd yn oed eu recordiadau eu hunain!

Gellir cadw ffeiliau i’w cyhoeddi mewn unrhyw le mewn fformat Flash (swf)

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM