Cyflwyniad i Animeiddio

Introduction to Animation

Mae animeiddio wedi bod o’n cwmpas am ganrifoedd, ers i’r Eifftiaid fod yn addurno waliau nôl yn oddeutu 2000CC, hyd at Mickey Mouse clasurol Walt Disney. Wrth i gyfrifiaduron ddatblygu’n gyflym, mae animeiddiadau i’w gweld ym mhob man ar y teledu, ar hysbysebion ar y we, mewn addysg ac mewn ffilmiau.

Felly beth yn union yw animeiddio?

Mae animeiddio’n ymwneud â chysylltu delweddau llonydd gan greu rhith optegol o symudiadau. Wrth gynhyrchu ffilmiau, cynhyrchir pob ffrâm drwy ddefnyddio naill ai cyfrifiaduron neu luniau o ddelweddau. Gwneir mân newidiadau i bob ffrâm sy’n twyllo’r llygad i weld symudiad drwy’r adeg.

Animeiddio yw techneg sy’n twyllo’r llygad i weld symudiad drwy’r adeg

Animation has been around for century’s from the Egyptian wall decoration circa back in 2000BC to the classic Walt Disney’s Mickey Mouse. Thanks to the rapid development of computers, animation can be seen everywhere on TV, web advertisement, education and film.

 

So what exactly is animation?

Animation is about linking still images creating an optical illusion of motion. In the production of films and movies, each frame is produced through the aid of either computers or photographs of images. Slight changes are made to each frame that fools the eye into seeing continuous movement.

Animation is a technique that tricks the eye in to seeing continious movement.

 

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM