Stop Frame Animation

 

 Mae’r dechneg hon yn golygu gwneud mân newidiadau i wrthrych, a’i gadw wedyn ar  fframiau cyfrifiadurol, neu dynnu llun ohono.

Mae hyn yn creu argraff o symudiad pan chwaraeir y fframiau.

Defnyddir clai yn gyffredin ar gyfer y dechneg hon oherwydd mae’n hawdd i’w ail osod. Gelwir y dull hwn yn Claimeiddio [Claymation].  Mae Wallace and Gromit yn enghraifft dda o glaimeiddio.

Mae’r delweddau ar y dde yn dangos 7 ffrâm wahanol wedi’u gwneud ar Serif Draw Plus X2.  Fel y gwelwch, rydw i wedi newid pob ffrâm mymryn i roi symudiad parhaus wrth ei chwarae. Os bydd y gwrthrych yn cael ei olygu gormod, bydd yr animeiddiad yn edrych yn ddigyswllt. 

Mae cyflymder y ffrâm hefyd yn bwysig. Bydd dewis cyflymder addas i bob ffrâm yn gwella’r animeiddiad.

 This technique involves making slight changes to a subject, which is then saved on to computer frames or photographed.  

This creates an illusion of movement when the frames are played back.  

Clay is a commonly used material for this technique due to its ease of repositioning, this method is known as claymation.  Wallace and Gromit is a good example of claymation.

The images on the right shows 7 separate frames drawn on Serif Draw Plus X2. 

As you can see each frame has been changed slightly to give a continuous movement when played.  If the subject is edited too much then the animation will most probably look disjointed.

The speed of the frame is also important.  Applying a suitable speed to each frame will enhance the animation.

 

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM