Keyframe Animation

 

Mae animeiddio ffrâm allweddol yn dechneg effeithiol sy’n pontio’n llyfn o’r naill ffrâm i’r llall. Er enghraifft, bydd animeiddwyr yn creu cylch bach mewn un ffrâm allweddol, ac un mwy mewn ffrâm arall. Pan wneir hyn, bydd y meddalwedd yn llenwi’r siapiau coll rhwng y ffrâm allweddol gyntaf a’r olaf, gan greu techneg o’r enw rhyngfframio [tweening].

Rhyngfframio

Mae’n creu fframiau rhwng y ffrâm allweddol gyntaf a’r ffrâm allweddol olaf, gan roi’r argraff bod y gwrthrych yn esblygu.

Mae dau brif fath o ryngfframio: 

1. Rhyngfframio Siâp Symudiad
2. Canllaw Rhyngfframio Symudiad

Key frame animation is an effective technique which gives you a smooth transition from one frame to another.  For example, animators will create a small circle in one keyframe and a bigger one in another frame.  When this is done the software will automatically fill in the missing shapes between the first keyframe and last creating a technique called tweening.

Tweening

Tweening is short for in-between.  It creates frames between the start keyframe and end keyframe giving the illusion that the object evolves.

There are two main types of tweening;

1. Shape Motion Tweening
2. Motion Guide Tweening

 

 

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM