Timelapse Photography    

Dyma broses ble mae cyfres o luniau/fframiau o’r un gwrthrych yn cael eu tynnu o’r un lleoliad ar wahanol amseroedd. Mae’n dechneg effeithiol i ddangos proses a fyddai’n cymryd amser hirach i ddigwydd. Gall yr ysbaid amser amrywio o ychydig funudau, oriau, neu hyd yn oed fisoedd, yn dibynnu ar beth yw’r gwrthrych. 

Dyma rai gwrthrychau poblogaidd yn y broses hon:

• Cymyl-luniau (cloudscapes)  
• Planhigion yn tyfu a blodau yn agor
• Ffrwyth yn pydru  
• Adeiladu

This is a process where a series of photographs/frames of the same subject is taken from the same position at different stages.   It's an effective technique to show a process that would take a long time to happen. 

The interval can vary from a few minutes, hours or even months, depending on the subject being photographed.

Popular subjects of this process include:

• Cloudscapes 
• Plants growing and flowers opening
• Fruit rotting 
• Construction

 

 

 

 

 

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM