Cut Out Animation

Animeiddio torri allan yw techneg stop-symud. Mae’n un o’r technegau animeiddio hynaf.

Mae’n golygu gwneud llun neu dynnu llun o’r gwrthrych a’i dorri o ddefnyddiau megis ffabrig, cerdyn anhyblyg neu bapur.

Os gymrwn ni gorff dynol er enghraifft, byddai llun yn cael ei wneud o bob rhan o’r corff a’i dorri allan gan ddefnyddio cerdyn. Byddai’r rhain yn cael eu rhoi yn eu lle fel bod pob rhan yn symud.

Byddai’r rhannau hyn yn cael eu symud ychydig bach a byddai llun yn cael ei dynnu ohonynt ar wahanol amseroedd gan ddefnyddio camera i greu’r argraff o symudiad.

Cut out animation is a stop motion technique and one of the oldest methods of animating. 

It involves drawing or photographing the subject and cutting them from materials such as fabric, stiff card or paper.

If we take a human body for example, each part of the body would be drawn and cut out using card.  These would then be fastened so that each part would move. 

These parts would be moved slightly and a photograph would be taken at different stages using a camera to create an illusion of motion.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM