Types of Tweening

Rhyngfframio Symudiad

Gyda rhyngfframio symudiad, gallwch ddewis yn union sut hoffech chi i’ch gwrthrych/cymeriad symud ar eich sgrin.

I wneud hyn, byddai angen i chi greu llwybr i’r gwrthrych symud ar ei hyd.

Mae’r ddelwedd ar y dde yn dangos enghraifft o ryngfframio symudiad mewn Serif Draw X2.  Mae’r llwybr i’w weld.

Gallwch ail osod y nodau (bocsys bach) i addasu’r llwybr y bydd y gwrthrych yn teithio ar ei draws.

i

Motion Tweening

With motion tweening you can specify exactly how you would want your object/character to move on your screen. 

To do this you would need to create a path for the object to move along. 

The image on the right shows an example of motion tweening in Serif Draw X2.  As you can see the path is visible. 

You can reposition the nodes (small boxes) to adjust the path in which the object will travel.

Rhyngfframio Siâp

Mae’r dechneg hon yn debyg iawn i drawsffurfio (morphing) ble byddech chi’n gweld gwrthrych yn newid o un siâp i siâp arall yn raddol.

Eto, yr un fath â rhyngfframio lliw, byddech chi’n creu siâp yn y ffrâm allweddol gyntaf ac yn creu un arall yn y ffrâm allweddol olaf. Wedyn, byddai’r meddalwedd yn gwneud y newidiadau angenrheidiol fel bod y pontio rhwng y fframiau yn llyfn. 

Mae delwedd ar y dde yn dangos sut y byddai Flash yn newid cylch i sgwar.

i

Shape Motion Tweening

This technique is very similar to morphing where you would see an object gradually changing from one shape to another.

Again, the same as colour tweening you would create a shape at the first keyframe and create another at the end keyframe.  The software would then make the necessary changes to give you a smooth transition.

Rhyngfframio Lliw 

Dyma dechneg effeithiol ble mae’r meddalwedd, megis Flash, yn gallu newid y gwrthrych yn raddol o un lliw i liw arall. 

I wneud hyn, byddai’n rhaid i chi nodi un lliw yn y ffrâm allweddol gyntaf, ac un arall yn y ffrâm allweddol olaf.

i

Colour Tweening

This is an effective technique where software such as Flash can gradually change the object from one colour to another. 

To do this you would have to specify one colour at the first keyframe and another at the last keyframe.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM