Gadewch i ni fod yn ffit

Mae'r deunyddiau wedi cyrraedd pob ysgol ar gyfer Blwyddyn 5: Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol - Datblygu Meddwl.

Cwblhewch y weithgaredd 'Gadewch i ni fod yn ffit' sydd ar dudalen 75 o'r llyfryn.

Mae’r weithgaredd hon mewn tair rhan. Yn y rhan gyntaf, mae angen i’r dysgwyr feddwl am a thrafod sut mae pobl yn cynnwys trefn iechyd a ffitrwydd yn eu bywydau bob dydd ac ysgogi eu sgiliau, gwybodaeth a’u dealltwriaeth flaenorol
am iechyd a ffitrwydd.

Yn rhan dau, mae angen i’r dysgwyr ystyried y gwahanol elfennau a allai gael eu cynnwys mewn cynllun iechyd a ffitrwydd personol, cyn cynllunio eu trefn bersonol wythnosol eu hunain. Yn rhan tri o’r gweithgaredd, gwahoddir y
dysgwyr i ddilyn eu cynllun iechyd a ffitrwydd personol wythnosol, gwirio ei gynnydd, a gwerthuso a gwneud newidiadau lle bo angen. Maen nhw’n cael eu hannog i werthuso’r newidiadau maen nhw’n eu gwneud fel rhan o
ymagwedd gytbwys, gyffredinol at ffordd o fyw iach, gweithgar.

Pe byddai cynlluniau iechyd a ffitrwydd y dysgwyr yn cynnwys gofynion deietegol a threfn ffitrwydd fyddai’n digwydd y tu allan i oriau ysgol, efallai byddwch chi’n dymuno cyfyngu rhan tri o’r gweithgaredd, ‘Dilyn a monitro cynnydd cynllun ar gyfer cadw’n iach a ffit’, i’r agweddau hynny o’r cynllun fyddai’n digwydd o fewn oriau ysgol.

Cliciwch yma i agor y llyfryn gweithgareddau (mae 'Gadewch i ni fod yn ffit' ar dudalen 75)

Cliciwch yma i agor cyflwyniad ar gyfer y bwrdd gwyn

[Ymholiad archwilio]

Osams

Ffit

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - dulliau a strategaethau
Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - monitro cynnydd
Myfyrio - adolygu llwyddiant
Myfyrio - gwerthuso'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM