Marina a chregyn gleision

Mae'r deunyddiau wedi cyrraedd pob ysgol ar gyfer Blwyddyn 5: Deunyddiau Asesu Sgiliau Dewisol - Datblygu Meddwl.

Cwblhewch y weithgaredd 'Marina a chregyn gleision' sydd ar dudalen 123 o'r llyfryn.

Yn y weithgaredd hon, mae angen i ddysgwyr ysgogi eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth flaenorol o gregyn gleision a’u cynefinoedd, yn ogystal â’r effaith amgylcheddol yn sgîl adeiladu marina newydd. Trwy sefydlu’r hyn maen nhw’n
ei wybod eisoes, dylen nhw hefyd nodi bylchau yn eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth.

Ymhellach ymlaen, maen nhw’n penderfynu pa wybodaeth mae angen ei chywain am gregyn gleision a marinas, ac maen nhw’n gweithredu eu strategaethau cywain-gwybodaeth.

Cliciwch yma i agor y llyfryn gweithgareddau (mae 'Marina a chregyn gleision' ar dudalen 123)

Cliciwch yma i agor cyflwyniad ar gyfer y bwrdd gwyn

[Ymholiad archwilio]

Osams

Marina

Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Myfyrio - gwerthuso'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM