Nodau ac amcanion

Aims and objectives

Dylai’r dysgwyr allu:

  • adnabod gwahanol organebau a’u cynefinoedd
  • trafod a rhannu syniadau ag eraill am yr amodau yn y cynefin, megis hinsawdd a ffynonellau bwyd
  • cyflwyno’u canfyddiadau i grwpiau eraill.

Dylai’r dysgwyr ddeall:

  • sut mae amodau mewn cynefin yn effeithio ar y mathau o organebau a geir yno.

Learners should be able to:

  • identify different organisms and name their habitats
  • discuss and share ideas with others regarding the conditions of the habitat, such as climate and food sources
  • present their findings to other groups

Learners should understand:

  • how conditions in a habitat affect the types of organisms found there
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM