Sgiliau Allweddol a Sgiliau Allweddol Ehangach

Mae'r dasg hon yn cyfrannu at y canlynol:

Cyfathrebu
Cymhwyso Rhif
TGCh
Datrys Problemau
Gweithio Gydag Eraill
Gwella Perfformiad

X

XKey Skills and Wider Key Skills

This task contributes to the following:

Communication
Application of Number
ICT
Problem Solving
Working With Others
Improving Own Performance

X

XDiweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM