Deall perthnasau bwydo

Understanding feeding relationships

Mae’r dasg hon yn ceisio helpu dysgwyr i ddeall perthnasau bwydo a throsglwyddo egni o fewn ecosystem.

Cliciwch yma i fynd ar wefan BBC Bitesize i brocio ac ymestyn gwybodaeth dysgwyr am y testun hwn. Mae’n yno bum tudalen o wybodaeth ynghyd â 'testbite' of gwestiynau byrion.

Gellid defnyddio’r gweithgaredd ‘Her Post-it’ fel ffordd gyflym i wirio dealltwriaeth disgyblion. Cliciwch yma am esboniad cyffredinol o’r gweithgaredd ‘Her Post-it’.

Cliciwch yma am daflen waith i’r dysgwyr herio eu gwybodaeth mewn grwpiau o ddau neu dri.

Cliciwch yma am syniadau am feini prawf llwyddiant sy’n gysylltiedig â’r daflen waith.

This task aims to help learners to understand feeding relationships and energy transfers within an ecosystem

Click here to access the BBC Bitesize website where learners can refresh and extend their knowledge about this topic. It includes five pages of information together with a 'testbite' of short questions

The activity 'Post-it challenge' could be used as a quick and active method of checking pupils' understanding. Click here for a generic explanation of the activity 'Post-it challenge'

Click here for a task sheet for learners to challenge their knowledge in groups of twos or threes

Click here for some suggested success criteria relating to the task sheet

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM