Nodau ac Amcanion

Aims and Objectives

Dylai’r dysgwyr allu:

  • llunio gwe fwyd
  • disgrifio beth sy’n digwydd pan fydd newid mewn meintiau poblogaeth

Dylai’r dysgwyr ddeall:

  • y gwahaniaethau rhwng llysysyddion, cigysyddion a hollysyddion
  • sut mae organebau yn rhyngweithio â’i gilydd

Learners should be able to:

  • construct a food web
  • be able to describe what happens when there is a change in population sizes

Learners should understand :

  • the differences between herbivores, carnivores and omnivores
  • how organisms interact with each other
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM