Rhai cwestiynau posibl

Some suggested questions

 • Beth yw’r newidynnau allweddol sy’n effeithio ar faint y boblogaeth yn yr efelychiad hwn?

 • Sut allwn ni gynnal ymchwiliad?
 • Sut allwn ni ofalu ei fod yn brawf teg?

Petaem ni eisiau gweld effaith newid niferoedd y llwynogod ar boblogaeth y cwningod, beth fyddai’r:

 • newidyn annibynnol?
 • newidyn dibynnol?
 • newidynnau rheoledig?
 • What are the key variables affecting population size in this simulation?
 • How could we carry out an investigation?
 • How could we make sure it was a fair test?

If we wanted to see the effect on the rabbit population of changing the numbers of foxes, what would be:

 • the independent variable?
 • the dependent variable?
 • the control variables?
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM