Tasg 3

TASG3 (AO4): Datblygu Cyhoeddiadau Allweddol

Llyfrau Gwaith: Tasg 3 – AO4a (tocyn).ppt

Tasg3 – AO4b (llythyr).ppt

Tasg3 – AO4c (dogfen un dudalen).ppt

Tasg3 – AO4d (dogfen mwy nag un dudalen).ppt

Canllaw i Fyfyrwyr ar gyfer Tasg 3:

Er mwyn hyrwyddo’r ŵyl a chysylltu â’r holl fasnachwyr,bydd angen i chi ddylunio a chreu 4 dogfen wahanol, i’w hargraffu. Sef:

 • Tocyn i’r ŵyl
 • Llythyr Gwybodaeth i’r holl fasnachwyr. Dylai’r llythyr gyfleu arddull cwmni'r ŵyl a chadarnhau presenoldeb, dyddiad ac amser cyrraedd, lleoliad y plot a chost ac ati (post gyfuno o’r gronfa ddata ‘Masnachwyr’).
 • Poster Hysbysebu i oedolion ifanc (e.e. 13 i 21oed).
 • Rhaglen/Pamffled yr ŵyl i’r cyhoedd (Teilyngdod - 2 dudalen neu fwy, Anrhydedd – 3 tudalen neu fwy).

Ar gyfer pob un o’r uchod, dylech ystyried:

 • nod a phwrpas y ddogfen
 • y gynulleidfa darged
 • cynnwys/gwybodaeth ar gyfer pob dogfen
 • i gael Teilyngdod ac Anrhydedd, rhaid i’r Poster a’r Pamffled gynnwys graffeg o amrywiaeth o wahanol ffynonellau a defnyddio ystod o gyfleusterau/adnoddau meddalwedd
 • arddull cwmni gyson (efallai y penderfynwch chi ddylunio a chreu logo addas i’r ŵyl ar becyn graffeg - cofiwch ei gadw mewn fformat ffeil addas)
 • dylai pob dogfen fod yn addas a heb wallau.

Mae’n bwysig eich bod chi yn:

 • gwneud saethiad sgrin neu gadw eich gwaith ar wahanol adegau i ddangos sut yr ydych chi wedi ei ddatblygu a’i wella – rhowch nodiadau i dynnu sylw a dangos datblygiadau
 • cydnabod y ffynonellau a ddefnyddir (delweddau, gwybodaeth ac ati yn y tabl a ddarperir)
 • argraffu eich dogfennau gorffenedig (yn ddelfrydol, dylai dogfennau a gyflwynir yn electronig fod ar ffurf ffeiliau .pdf).
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM