Tasg 6

TASG6 (AO1): Cyflwyniad Busnes Arferion Gweithio Ddiogel

Llyfr Gwaith: Tasg6 – AO1 (Arferion Gweithio Diogel).ppt

Canllaw i Fyfyrwyr ar gyfer Tasg 6:

Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw at arferion gweithio diogel wrthddefnyddio TGCh mewn amgylchedd busnes. Mae gofyn i chi gwblhau Llyfr GwaithAO1 sy’n adnabod yr arferion gweithio diogel a pham eu bod nhw’n angenrheidiol.Gofalwch eich bod chi’n rhoi esboniadau manwl pan ofynnir i chi.

Bydd yr esboniadau yn cynnwys:

  • camau i amddiffyn iechyd
  • camau i amddiffyn diogelwch ffisegol
  • camau i amddiffyn ffeiliau rhag cael eu colli
  • o leiaf un cam i amddiffyn mynediad anawdurdodedig at ffeiliau
  • camau i amddiffyn ffeiliau rhag cael eu haddasu
  • arweiniad ar ddewis cyfrinair cryf.

I Basio – rhaid i chi gynnwys esboniadau, gydag enghreifftiau, ar o leiaf un cam ar gyfer pob un o’r eitemausydd yn y rhestr bwled.

I gael Teilyngdod - dylid cynnwys amrywiaeth eangach o arferiongweithio diogel ar gyfer y camau a restrir, ynghyd ag esboniadau manylach. Arben hynny, dylech gynnwys camau i amddiffyn ffeiliau rhag cael eu haddasu hebawdurdod.

I gael Anrhydedd – dylid hefyd cynnwys arweiniad addas ar ddewiscyfrinair cryf.

Bydd y lefel agewch chi ar gyfer Amcan Asesu 1 yn dibynnu ar eglurder eich esboniadau, ystody camau rydych chi’n eu cynnwys, a phriodoldeb yr enghreifftiau a rowch chi.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM