Tasg 1

TASG1 (AO2a): Ymchwilio ar y We a Dylunio Logo

Llyfr Gwaith: Tasg 1 – AO2a (Y We).ppt

Canllaw i Fyfyrwyr ar gyfer Tasg1:

CHWILIO AR Y WE

Eich tasg chi yw chwilio ar y we am wybodaeth berthnasola fydd yn dweud wrthych chi sut mae gwyliau cerddoriaeth eraill yn cael eucyflwyno, a chwilio am wybodaeth a fydd yn eich helpu chi i drefnu a datblygueich gŵyl (Tasgau 3 a 5). Cofiwch y bydd angen i chi benderfynu ar enw i’r ŵyl,a ble y caiff ei chynnal.

Gallai eich gwaith ymchwil chi gynnwys y canlynol (a fyddyn cael ei ddefnyddio yn eich deunyddiau hyrwyddo ac ati):

 • edrych ar wefannau gwyliau eraill ar gyfer syniadau am arddull cwmni, logos, yr wybodaeth a gyflwynir i gynulleidfaoedd ac ati.
 • costau arferol i bobl sy’n mynd i ŵyl e.e. tocyn, parcio car, gwersylla, nwyddau i gofio am yr ŵyl
 • dod o hyd i wybodaeth neilltuol am fandiau allai fod yn perfformio
 • dod o hyd i wybodaeth am wasanaethau lleol a llefydd i aros
 • chwilio am ddelweddau penodol
 • chwilio am fapiau a’u haddasu i’w cynnwys mewn cyhoeddiadau.

Dylech chi feddwl yn ofalus am y meini prawf chwilio yrydych chi’n eu defnyddio wrth chwilio ar y we, a chofio dangos tystiolaeth osut yr ydych chi wedi defnyddio Chwiliad Uwch i ddod o hyd i wybodaeth benodol.

 • Cofnodwch bob chwiliad (yn y tabl yn y llyfr gwaith);
 • Defnyddiwch saethiadau sgrin i ddangos meini prawf a chanlyniadau chwilio (rhowch dystiolaeth yn y llyfr gwaith).

Wrth chwilio ar y we, dylech chi:

 • gadw cofnod o gyfeiriadau'r holl wefannau addas yr ydych chi wedi dod ar eu traws/eu defnyddio, gan gofnodi perthnasedd yr wybodaeth a gafwyd, URL ac ati.
 • cadw cyfeiriadau defnyddiol fel ffefrynnau/dalen-nodau a’u trefnu’n briodol mewn ffolderi.
 • egluro materion hawlfraint a rhoi sylwadau ar ddilysrwydd a dibynadwyedd yr wybodaeth a ddefnyddir (gwefannau dibynadwy e.e. .gov, BBC; a yw’r wybodaeth yn ddiweddar? Pwy yw’r awdur?).
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM