Tasg 2

TASG2 (AO6): Gweithio gyda’r Gronfa Ddata ‘Masnachwyr’

Llyfr Gwaith: Tasg 2 – AO6 (Cronfa Ddata).ppt

Canllaw i Fyfyrwyr ar gyfer Tasg 2:
Yn y dasg hon, mae gofyn i chi weithioar y Gronfa Ddata ‘Masnachwyr’ i’w diweddaru, a’i defnyddio i ddod o hyd iwybodaeth neilltuol y bydd angen ei chyflwyno ar ffurf adroddiad addas.

Diweddarwch y Gronfa Ddata drwy fwydo, golygu adileu data yn fanwl gywir.

· Ychwanegwch ddau fasnachwr newydd o’ch dewis chi aty gronfa ddata.

· Golygwch un cofnod gan newid un darn o ddata – mae’rmasnachwr ‘Allchips’ bellach wedi newid ei enw i ‘John’s Fish and Chips’. Diweddarwch yGronfa Ddata i ddangos hyn.

· Dilëwch fasnachwr o’r gronfaddata - trefnwyd dau gwmni byrgers - dim ond cwmni ‘Bob’s Burgers’ sy’ndod bellach. Dilëwch y masnachwr ‘Byrgers Blasus’.

Chwilio, trefnu a chyflwynodata – bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’r canlynol:

Ymholiad1: Chwiliad Syml - Mae’r trydanwyr wedigofyn am restr o’r masnachwyr a rhifau’r plotiau ble bydd angen trydan.

Ymholiad2: Chwilio a Threfnu – Mae’r bwrdd dŵrwedi gofyn am restr o’r holl fasnachwyr sydd eisiau prif gyflenwad dŵr. Maeangen trefnu hyn yn ôl rhif plot. Mae angen cyflwyno hyn ar ffurf labelicyfeiriadau i’w postio i’r bwrdd dŵr.

Ymholiad3: Chwiliad Cymhleth – Mae angen rhestro’r holl fasnachwyr bwyd a fydd yn dod i mewn drwy giât “A” i’w rhoi i stiwardy giât. Cynhyrchwch restr o’r holl fasnachwyr ym Maes “A” a fydd yn gwerthubwyd, yn nhrefn yr wyddor. Dylid cyflwyno hyn ar ffurf tabl.

Meini prawf chwilio eraill posibl:

· Chwiliad syml - Mae’r tîmrheoli wedi gofyn am restr o’r holl fasnachwyr a fydd yn gwerthu bwyd - maeangen anfon llythyr atynt yn gofyn am gopi o’u tystysgrif Hylendid Bwyd fellybydd angen cyflwyno’r data ar ffurf rhestr.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM