Tasg 4

TASG 4 (AO5): Modelu Costau

Canllaw i Athrawonar gyfer Tasg 4:

 • Byddai’n syniad da rŵan atgoffa’r myfyrwyr o strwythur taenlen a sicrhau eu bod nhw’n deall y canlynol:
  • Creu a golygu fformiwla
  • Cyfeirnod cell – perthynol ac absoliwt
  • Defnyddio ffwythiannau
  • Fformatio taflen waith
  • Siartiau
  • Cynllun tudalen e.e. Ffitio i 1 dudalen, Penynnau a Throedynnau, Penawdau Rhes Colofn, llinellau grid
  • Modelu
   • Newid data
   • Newid newidynnau
   • Ymchwiliadau Beth os
  • Er bod rhai sefyllfaoedd wedi’u gosod i’r myfyrwyr eu cwblhau, efallai y byddwch chi’n dymuno gwneud gweithgaredd grŵp i adnabod sefyllfaoedd posibl a gwybodaeth y gallai bod ei hangen ar y tîm rheoli o’r daenlen.
  • Ceir enghraifft o daenlen yn y Ffeiliau i Athrawon ond yn ddelfrydol, ni ddylid eu copïo/eu defnyddio’n uniongyrchol gan y disgyblion. Dylid annog y disgyblion i gynllunio’u gwaith eu hunain – gallai sesiwn trafod syniadau fod o fudd i’r disgyblion yma.

  Gofynion TystiolaethOCR

  Mae Amcan Asesu 5 yn gofyn i’r ymgeiswyrgynllunio a chreu taenlen syml. Gallai hon, er enghraifft, gyfrifo’r elw awneir yn dibynnu ar nifer y tocynnau a werthir. Ar gyfer Anrhydedd, gallaiymgeiswyr ychwanegu incwm ychwanegol ac/neu eitemau gwariant. Rhaid i’rymgeiswyr gynllunio’u taflen eu hunain – nid yw’n dderbyniol iddynt gaelcynllun iddynt ei gopïo, na thempled ble dim ond ychwanegu fformiwlâu syddangen.

  Er bod disgwyl i’r ymgeiswyr gynllunio eu taenlen eu hunain, nid oesgofyn iddynt gynhyrchu tystiolaeth o’u cynllun. Gallai tystiolaeth i’r AmcanAsesu hwn gynnwys y ffeil electronig ac allbrintiau wedi’u hanodi o’r daenlen.Efallai y byddai’n well dangos data sydd wedi’i newid gydag allbrintiau un arôl y llall, wedi’u hanodi gan yr ymgeisydd.


  Sgiliau HanfodolCymru - Lefel 2:

  AO5 – Rhaid i dystiolaeth o’r dasg hon fod arlefel Teilyngdod i ateb gofynion SHCar L2

  Gallai deunyddiau a grëwyd i’r dasg uchodhefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi:

  TGCH2.1.1 - Disgrifio sut y byddwch yn mynd ati igyflawni gweithgaredd sy’n golygu defnyddio TGCh.

  (LlyfrGwaith - Disgrifiwch eich tasg yn fyr)

  TGCH2.1.2 - DefnyddioTGCh yn annibynnol i gyflawni’r dasg yn effeithiol. (Llyfr Gwaith – saethiadausgrin wedi’u hanodi)

  TGCH2.3.1 - Mewnbynnu,datblygu, fformatio a chasglu ynghyd gwybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh i atebeich pwrpas ar ffurf: a) testun, b) tablau,c) delweddau, ch) rhifau, d)cofnodion (Llyfr Gwaith – saethiadausgrin wedi’u hanodi o ddatblygiadau a dewisiadau dylunio, drafft 1af ac 2il afersiynau terfynol wedi’u hargraffu)

  TGCH 2.3.2 - Cyflwyno gwybodaethwedi’i chyfuno, gan ddefnyddio fformatau a chynlluniau cyson sy’n briodol i’chdiben a’ch cynulleidfa, gan ddefnyddio TGCh, ac adolygu eich gwaith. (LlyfrGwaith – dogfennau terfynol wedi’u hanodi.Bydd angen tystiolaeth ychwanegol o adolygu’r dogfennau er mwyn cyflawnimeini prawf Sgiliau Hanfodol Cymru)
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM