Tasg 5

TASG 5 (AO3 a AO2b): Cyflwyniad Busnes

Llyfr Gwaith: Tasg5 – AO3 (Cyflwyniad).ppt

Canllaw i Fyfyrwyr ar gyfer Tasg 5:

Yn y dasg hon, fe fyddwch chi’n defnyddio meddalweddcyflwyno i greu cyflwyniad i dîm rheoli’r ŵyl. Mae angen i’ch cyflwyniad chiganolbwyntio ar gyfleu’r wybodaeth hon:

 • Manylion yr ŵyl – dyddiadau, lleoliad, sêr yr ŵyl, ac ati,
 • Math o ddeunyddiau cyhoeddusrwydd sy’n cael eu datblygu – dangoswch rai enghreifftiau.
 • Enghraifft o ddyluniad tocyn yr ŵyl.
 • Incwm a gwariant a ragwelir
  • prif incwm a gwariant ar ffurf tablau
  • data priodol ar ffurf siart
  • gwerthiant tocynnau a ragwelir a modelu elw/colled/heb ennill na cholli
  • canlyniad ymchwilio i fodelu ariannol
 • Unrhyw wybodaeth addas arall.

Mae angen i’ch cyflwyniad chi fod yn 5 sleid neu fwy, adangos y nodweddion hyn:

 • Arddull cwmni gyson ar draws pob sleid
 • Defnyddio testun priodol a graffeg briodol
 • Effaith trawsnewid rhwng sleidiau ac animeiddiadau sy’n briodol i’r pwrpas a’r gynulleidfa
 • Dim gwallau a safon sydd bron â bod yn broffesiynol
 • Nodiadau siaradwr wedi’u hychwanegu ble bo hynny’n briodol
 • Cyflwyniad wedi’i argraffu ar ffurf taflenni gyda nodiadau
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM