Tasg 5

TASG5 (AO3 a AO2b): Cyflwyniad Busnes

Tasg 5 – AO2b (E-bost).ppt

Canllaw i Fyfyrwyr – Tasg E-bost(AO2b )

Gallai eich tystiolaeth e-bost ar gyfer AO2b ddilyn ydrefn isod:

Derbyn e-bost

E-bost gan y tîm rheoli yn gofyn am gyflwyniad ar drefniadau’r ŵyl eleni.

Ateb

Cadarnhau i’r tîm rheoli bod y cais wedi dod i law a nodi dyddiad.

Ymlaen

Anfon ymlaen e-bost gwreiddiol at gydweithiwr yn dweud bod angen cwblhau’r cyflwyniad erbyn dyddiad arbennig.

Anfon (atodiad)

Anfon fersiwn drafft o’r cyflwyniad i gydweithiwr edrych drosto.

Nodwedd e-bost estynedig 1 – defnyddio llofnod e-bost

Nodwedd e-bost estynedig 2 – Gosod ateb awtomatig (e.e. allan o’r swyddfa/ar wyliau)

Derbyn (agor, cadw atodiad)

Cael fersiwn wedi’i addasu gan gydweithiwr – cadw’r atodiad

Anfon (mwy nag un derbynnydd + atodiad)

Anfon y cyflwyniad gorffenedig at y tîm rheoli (mwy nag un derbynnydd)

Nodwedd e-bost estynedig 3 - cc a bcc

Nodwedd e-bost estynedig 4 – Gosod blaenoriaeth (pwysigrwydd mawr ac isel)

Nodwedd e-bost estynedig 5 – Defnyddio llyfr cyfeiriadau i gadw, adfer a defnyddio cyfeiriadau e-bost a manylion cysylltiadau personol

TEILYNGDOD: Dwy nodwedd e-bostestynedig

ANRHYDEDD: Pedair nodwedde-bost estynedig

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM