Tasg 6

TASG 6 (AO1): Arferion Gweithio Ddiogel

Canllaw i Athrawon ar gyfer Tasg 6

Mae’n bwysig eich bod chi’n cadw at arferion gweithiodiogel wrth ddefnyddio TGCh mewn amgylchedd busnes. Mae gofyn i chi gwblhauLlyfr Gwaith AO1 sy’n adnabod yr arferion gweithio diogel a pham eu bod nhw’nangenrheidiol. Gofalwch eich bod chi’n rhoi esboniadau manwl pan ofynnir i chi.

Bydd yr esboniadau yn cynnwys:

  • camau i amddiffyn iechyd
  • camau i amddiffyn diogelwch ffisegol
  • camau i amddiffyn ffeiliau rhag cael eu colli
  • o leiaf un cam i amddiffyn mynediad anawdurdodedig at ffeiliau
  • camau i amddiffyn ffeiliau rhag cael eu haddasu
  • arweiniad ar ddewis cyfrinair cryf.

I Basio – rhaid i chi gynnwys esboniadau, gydagenghreifftiau, ar o leiaf un cam argyfer pob un o’r eitemau sydd yn y rhestr bwled.

I gaelTeilyngdod - dylidcynnwys amrywiaeth eangach o arferion gweithio diogel ar gyfer y camau arestrir, ynghyd ag esboniadau manylach. Ar ben hynny, dylech gynnwys camau iamddiffyn ffeiliau rhag cael eu haddasu heb awdurdod.

I gael Anrhydedd – dylid hefyd cynnwys arweiniad addas arddewis cyfrinair cryf.

Byddy lefel a gewch chi ar gyfer Amcan Asesu 1 yn dibynnu ar eglurder eichesboniadau, ystod y camau rydych chi’n eu cynnwys, a phriodoldeb yrenghreifftiau a rowch chi.


GofynionTystiolaeth OCR

Gellid cynhyrchu tystiolaeth ar gyfer AmcanAsesu 1 mewn amrywiaeth o ffurfiau. Gallai ymgeiswyr roi esboniadau llafar, iymateb i gwestiynau gan diwtor – gellir rhoi tystiolaeth drwy ddatganiad tystneu recordiad sain. Fel arall, gallai tystiolaeth ysgrifenedig fod ar ffurfadroddiad ar brosesydd geiriau, neu i’w chael yng nghynnwys y cyflwyniad ac/neuddogfennau a gynhyrchwyd ar gyfer Amcanion Asesu 3 a 4.

Gallai’r enghreifftiau a ddefnyddir fod ynddelweddau wedi’u hanodi yn dangos arferion gweithio diogel neu beryglus, neusaethiadau sgrin wedi’u hanodi o enghreifftiau pryd defnyddiwyd y camau yn eugwaith eu hunain.

Bydd ymgeiswyr sy’n gweithio ar y lefelauuwch yn rhoi mwy o fanylder yn eu hesboniadau. Er enghraifft, i basio, gallaiymgeisydd adnabod yr angen i’r sgrin fod ar yr uchder iawn. Ar lefel teilyngdod,byddai ymgeiswyr yn rhoi mwy o fanylder e.e. yr uchder arbennig. Ac ar lefelanrhydedd, dylent fod yn benodol am uchder, pellter ac ongl y sgrin. Yn yr unmodd, i basiom, gallai ymgeisydd ddisgrifio’r angen i wneud copi wrth gefn offeiliau ond byddai ymgeisydd anrhydedd yn ymestyn ar hyn gan sôn am ba mor amly byddai angen gwneud copi wrth gefn, y cyfrwng i’w ddefnyddio a ble y dylid eistorio.

Mae gofyn iymgeiswyr ar lefel pasio ddisgrifio un cam ym mhob categori, ond mae gofyn iymgeiswyr ar lefelau uwch ddisgrifio ystod eangach o gamau. Bydd ymgeiswyranrhydedd yn ymdrin â’r rhan fwyaf o’r rheiny a restrir o dan GwybodaethDealltwriaeth a Sgiliau (GDS), os nad i gyd.


Sgiliau HanfodolCymru – Lefel 2:

AO1 – Rhaid i dystiolaeth o’r dasg honfod ar lefel Pasio er mwyn atebgofynion SHC ar L2.

Gallai deunyddiau a grëwyd i’r dasg uchodhefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi:

TGCH2.1.1 - Disgrifio sut y byddwch yn mynd ati igyflawni gweithgaredd sy’n golygu defnyddio TGCh. (Llyfr Gwaith – Disgrifiwch eich tasg yn fyr)

TGCH2.1.2 - DefnyddioTGCh yn annibynnol i gyflawni’r dasg yn effeithiol. (Llyfr Gwaith – saethiadausgrin wedi’u hanodi)

TGCH2.1.3 - Dilyn arferion saff, iach a diogel bob amser.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM