Rhaglen Astudio: Ffocws y Sgiliau

Symbol DM Symbol Cyfathrebu Symbol TGCh Symbol ABaCh Symbol Rhif

Penderfynwyd i ddefnyddio'r llinynnau dilyniant o'r disgrifiadau lefel ar gyfer gwyddoniaeth er mwyn adnabod y sgiliau i roi ffocws iddynt ar gyfer pob gweithgaredd. Nodir rhain mewn tabl ar ddiwedd pob un o'r gweithgareddau.

Mae mwy o sgiliau yn gynwysiedig yn y gweithgareddau ond awgrymir y dylid rhoi ffocws ar y rhai a nodir.

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM