Amcanion Dysgu

Bydd plant yn gwybod (ffaith) ac yn deall (cysyniad)....

Trydan:

 • fod trydan yn teithio mewn cylched a bod angen cylched gyflawn i wneud i ddyfeisiadau trydan weithio
 • mai batri yw cyflenwad trydan y gylched
 • y gall cyflenwad trydan fod yn beryglus a bod foltedd batri yn fach iawn o’i gymharu
 • fod modd rheoli cylched drydanol gyda swits
 • fod rhai deunyddiau yn dargludo trydan ac eraill yn ynysydd trydan

Goleuni a Chysawd yr Haul:

 • mai spher yw’r Haul, y Ddaear ar Lleuad
 • mai seren yw’r Haul ac mae’n rhoi golau a gwres i ni, mai planed yw’r Ddaear ac mai lloeren yw’r Lleuad
 • fod y planedau yn cylchdroi o amgylch yr Haul unwaith mewn blwyddyn ac nad yw’r Haul yn symud er iddo ymddangos fel pe bai’n gwneud
 • fod y Ddaear yn cylchdroi ar ei echelin sy’n rhoi dydd a nos
 • fod yr Haul a’r planedau yn ffurfio Cysawd yr Haul
 • fod goleuni yn dod o amrywiaeth o ffynonellau
 • ein bod yn gweld gwrthrychau am eu bod yn adlewyrchu golau i’r llygad
 • fod y Lleuad yn adlewyrchu golau’r Haul
 • fod goleuni yn teithio mewn llinell syth
 • fod goleuni yn teithio drwy rhai defnyddiau ac nid drwy eraill
 • gwybod fod cysgodion yn cael eu ffurfio pan mae gwrthrych di-draidd yn atal y goleuni

Sain:

 • fod sain yn cael ei gynhyrchu pan fydd gwrthrych yn dirgrynnu ac nad yw’r dirgryniadau bob amser yn weladwy
 • fod gwahanol fathau o sain i’w cael, e.e., traw isel ac uchel
 • fod sain yn teithio i bob cyfeiriad trwy’r aer i’r glust
 • fod sain hefyd yn teithio drwy solid a hylif

Bydd plant yn gallu (sgil)….

 • Cynllunio ymholiad
 • Datblygu ymholiad
 • Myfyrio ar ei gwaith
 • Cyfathrebu eu canfyddiadau
 • Defnyddio mesurau safonol ac unedau
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM