Safle Prif Organau'r Corff

Dysgwyr i weithio mewn grwpiau. Un disgybl i orwedd ar ddarn o bapur wal er mwyn tynnu llun amlinelliad o’r corff.

Gosodwch luniau rhai o brif organau’r corff yn y safle cywir ar y papur wal [ymennydd, calon, ceg, trwyn, pibell wynt, ysgyfaint, pibell fwyd, stumog, colyddion, iau, arennau, y bledren, apendics]

[Ymholiad gwneud pethau]

Corff Papur Wal Manod

Ffocws y sgiliau: Cyfathrebu - cyfleu ei gwaith yn glir drwy siarad a lluniadu
Cynllunio - rhagfynegi
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM