Organau'r Corff

Mewn grwpiau mae’r dysgwyr yn dewis un organ sydd yn y corff [ymennydd, calon, ysgyfaint, stumog ac arennau] ac yn ysgrifennu ffeil o ffeithiau amdano, e.e. maint, safle yn y corff, swyddogaeth, afiechydon sy’n gysylltiedig â’r organ, ayyb [cyflwyno’r wybodaeth ar gardiau a’r dysgwyr i’w coladu].

Cliciwch yma am ychydig ffeithiau am yr organau a syniadau sut i gofnodi'r ffeil o ffeithiau.

Mae un dysgwr o bob grŵp yn cael ei ddewis i fod yn feddyg neu arbenigwr meddygol [gyda gweddill y grŵp i’w helpu]. Mae gweddill y dosbarth yn cael eu rhannu’n grwpiau ac mae’n rhaid iddynt baratoi rhestr o gwestiynau i’r ‘tyst arbenigol’ e.e., Ble mae’r organ yn y corff? Beth yw maint yr organ? Beth yw gwaith yr organ? Beth fyddai’n digwydd os nad yw’r organ yn gweithio’n iawn? Mae panel ymholi yn cael ei dewis i holi’r arbenigwr. Mae gwisgo i chwarae rôl yn ddewisol. Defnyddio strategaeth 'Y Gadair Goch'.

Cliciwch yma am esboniad o Strategaeth 'Y Gadair Goch'

[Ymholiad archwilio]

Doctor a Nyrs Ysgol Manid

Doctor Manod 2

Ffocws sgiliau:

Cyfathrebu – chwilio am wybodaeth wyddonol berthnasol
Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM