Gwneud camera twll pin

Dysgwyr i weithio yn unigol neu mewn parau i wneud camera twll pin.

Gofynnir hefyd i'r dysgwyr ateb cyfres o gwestiynau i esbonio sut mae camera twll pin yn gweithio a pham mae'r ddelwedd a'i ben i lawr. Bydd angen iddynt chwilio am wybodaeth am 'gamera obscura'. Gellir hefyd gysylltu'r dysgu gyda'r hyn sy'n digwydd yn y llygad.

Cliciwch yma i agor y ffeil word gyda'r cyfarwyddiadau a'r templed i'r camera.

[Ymholiad gwneud pethau]Ffocws y sgiliau:

Cynllunio - darganfod, tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Datblygu - esbonio
Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM