Sut mae'r galon yn gweithio fel pwmp

Mae'r weithgaredd hon yn ymwneud â chael y dysgwyr i adeiladu model syml o'r galon gan ddefnyddio potel blastig a phibellau i egluro'n syml sut mae cyhyr y galon yn gweithio fel pwmp. Gellir cyfeirio at y pibellau gwaed [rhydwelïau yn cludo gwaed o'r galon i'r organau a'r gwythiennau yn ei gludo yn ôl].

Y disgyblion i greu diagram o'r cyfarpar yn gweithio fel calon gan labelu e.e. potel fel cyhyr y galon, pibell yn cario gwaed o'r galon i'r ysgyfaint a.y.y.b.

[Ymholiad gwneud pethau]


Ffocws sgiliau: Cynllunio - dulliau a strategaethau
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM