Beth sy'n digwydd i'r gannwyll?

Y dysgwyr i archwilio a rhagfynegi pam mae cannwyll yn diffodd wrth ei gorchuddio gyda gwydr.

Disgyblion uwch eu gallu i ymchwilio 'a yw cyfaint gwydr a osodir dros gannwyll sy'n llosgi yn cael effaith ar yr amser y mae'n gymryd i ddiffodd?' gan berthnasu hyn i'r ffaith bod bodau dynol angen ocsigen i fyw. Bydd rhaid iddynt:

  1. fesur cyfaint y gwydrau
  2. amseru faint mae'n gymryd i'r gannwyll ddiffodd gyda phob cynhwysydd
  3. gyfleu eu darganfyddiadau drwy graff llinell

Yn ystod y dasg dylech gwestiynnu'n briodol i ddatblygu'r dysgu:

  • Allwch chi egluro pam mae'r gannwyll yn diffodd?
  • Sut allwch chi fesur cyfaint y cynhwysydd?
  • Beth ydych chi'n meddwl fydd yn digwydd wrth i chi newid maint y gwydr?
  • Sut mae hyn yn perthnasu i fodau dynol?
  • Ydych chi'n meddwl fod eich data yn ddibynadwy? Sut allwch eu gwneud yn fwy dibynadwy?
Disgyblion Bl. 3 a 4 i gyfleu eu harsylwadau trwy luniau a geiriau. Disgyblion Bl. 5 a 6 i gyfleu eu darganfyddiadau trwy dabl a graff llinell.

Gellir hefyd archwilio i weld beth yw cyfaint ysgyfaint plant y dosbarth drwy chwythu balwnau, neu trwy ddefnyddio offer mesur pwrpasol.

[Ymholiad archwilio / prawf teg]

Ffocws sgiliau: Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - arsylwi a mesur
Datblygu - esbonio
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM