Y cylch dŵr

Y dysgwyr i edrych ar a thrafod y tudalennau PowerPoint gyda'r athro/awes ynglŷn â chyddwyso ac anweddu, fel bod y dysgwyr yn gwybod am y prosesau.

Byddwch angen:

  • can diod o'r oergell
  • gwydryn o rew
  • drych
  • diod poeth
  • tegell

Cliciwch yma ar gyfer y tudalenau PowerPoint.

Y dysgwyr i edrych ar y tudalennau PowerPoint gyda'r athro/athrawes. Trafod y cylch dŵr a beth yw'r gwahanol gamau o fewn y cylch dŵr.

Cliciwch yma ar gyfer y tudalennau PowerPoint.

Y dysgwyr i weithio mewn parau. Bydd y dysgwyr angen diagram gwag o'r cylch dŵr (A3) a set o gardiau. Y dysgwyr i osod y cardiau yn y mannau cywir ar y diagram.

Cliciwch yma i gael diagram gwag o'r cylch dŵr.
Cliciwch yma am set o gardiau.

Mewn grwpiau y dysgwyr i gynllunio a chreu cylch dŵr gan ddefnyddio pethau bob dydd. e.e tegell yn berwi i ddangos yr anweddu a'i gysylltu gyda'r haul yn anweddu dŵr y môr.*

*Diogelwch - Rhaid i'r athro/athrawes wneud y rhan yma.

Cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau.

Y dysgwyr i ddangos eu cynllun drwy gyfres o ddiagramau ac esboniadau.

[Ymholiad gwneud pethau a defnyddio a chymhwyso modelau]

Ffocws y sgiliau:

Datblygu - esbonio
Myfyrio - cysylltu'r dysgu

Last modified: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM