Beth all effeithio ar ein ffitrwydd?

Gofynnir i'r dysgwyr lunio brawddegau ar 'post-its' yn nodi ffactorau fyddai'n effeithio perfformiad athletwraig.

Defnyddir gweithgaredd 'Rhestru Diemwnt' er mwyn hybu trafodaeth ynghylch pwysigrwydd yr ystod o ffactorau. Rhaid i'r dysgwyr gyfiawnhau eu penderfyniadau. Gellir defnyddio 'post-its' neu'r cardiau sydd gyda'r weithgaredd.

[Ymholiad adnabod a dosbarthu]

Cliciwch yma er mwyn cael esboniad o weithgaredd Rhestru Diemwnt

Cliciwch yma i agor y ffeil i argraffu cardiau ar gyfer y weithgaredd Rhestru Diemwnt

Cliciwch yma i ddefnyddio Classtools.net 'Diemwnt 9'

Ffocws sgiliau: Cynllunio - rhagfynegi
Datblygu - esbonio
Datblygu - casgliad a phenderfyniadau
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM