Peidiwch â byth dechrau ysmygu

Gwahodd swyddog cyswllt yr heddlu i roi cyflwyniad i'r dysgwyr ar gynnwys sigarennau ac am eu peryglon.


Y dysgwyr i ymchwilio mewn amrywiaeth o ffynonellau am ffeithiau am ysmygu gan greu pamffled ar gyfer pobl ifanc i'w darbwyllo rhag dechrau ysmygu pan yn hŷn.

Dylai'r pamffled gynnwys:
  • côst ysmygu dros oes dyn
  • y ffaith fod pobl yn mynd yn gaeth i sigarennau
  • effaith ysmygu ar yr edrychiad
  • cynhwysion sigarennau
[Ymholiad gwneud pethau]

Dylid annog y dysgwyr i lunio meini prawf llwyddiant pamffled da cyn dechrau'r dasg.
Bydd y disgyblion yn asesu gwaith ei gilydd trwy ddefnyddio 'Dwy seren a dymuniad'.


Ffocws sgiliau: Cynllunio - darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau
Cynllunio - creu meini prawf
Datblygu - cyfleu darganfyddiadau
Myfyrio - adolygu llwyddiant
Last modified: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM