Pa mor gynnes?

Gweithgaredd 1

Trafodwch gyda'r dysgwyr beth ydym yn ei ddefnyddio i fesur tymheredd. Yr athro/athrawes i ddangos llun thermomedr ar y bwrdd Gwyn Rhyngweithiol gan sicrhau fod y dysgwyr yn deall sut i ddarllen thermomedr.

Cliciwch yma i ddefnyddio thermomedr rhyngweithiol.

Y dysgwyr i weithio mewn parau neu grŵp o 3. Byddent angen llun o thermomedr gwag maint A3 a set o gardiau gyda lluniau o wahanol bethau arnynt. Y dysgwyr i osod y cardiau wrth ochr y thermomedr (annog y dysgwyr i drafod cyn gosod y cardiau).

Cliciwch yma i argraffu y cardiau lluniau.

Trafodaeth ddosbarth a cwestiynu e.e. Pa un sydd ar waelod y thermomedr? Pam eich bod wedi gosod y dyn eira yn y fan honno? Ym mhle yr ydych wedi gosod y baned o goffi?

Gweithgaredd 2

Y dysgwyr i weithio mewn parau neu grŵp o 3 eto. Byddent angen set o gardiau - gyda senarios gwahanol, tymheredd gwahanol a rhai gwag.

Cliciwch yma i argraffu y cardiau senarios.

Y dysgwyr i geisio matsio y senario gyda'r tymheredd drwy drafod gyda'r partner neu gweddil y gr