Gwesty Pryfetach

Bydd angen i'r dysgwyr yn gyntaf adeiladu gwesty pryfetach gan ddefnyddio deunyddiau tebyg i'r canlynol:
  • paledi pren
  • cardfwrdd
  • tiwbiau cardfwrdd
  • bambw
  • brics gyda thyllau ynddynt
  • pridd
  • dail
  • coed wedi pydru
  • coed wedi eu tyllu
  • unrhyw ddeunydd gwastraff sy'n pydru

Cliciwch yma er mwyn gweld sut i adeiladu'r gwesty pryfetach.

Wedi i'r gwesty gael ei adeiladu dylid rhoi lluniau o greaduriaid bach i'r plant gan ofyn iddynt ragfynegi pa rai y maen nhw'n gredu fyddai'n mynd i'r gwesty pryfetach. Dylid gofyn iddynt roi rhesymau dros eu dewisiadau e.e. pryfed lludw oherwydd eu bod yn hoffi lle tywyll a'u bod yn hoffi cuddio.

Dylid ymweld â'r gwesty ymhen ychydig er mwyn gweld pa anifeiliaid bach sydd wedi symud i mewn gan weld a oedd hyn yn cyd-fynd â'u rhagfynegiad.

[Ymholiad gwneud pethau]

Corff Papur Wal Manod

Ffocws y sgiliau: Cynllunio - rhagfynegi
Diweddarwyd diwethaf: Tuesday, 8 May 2012, 4:16 PM